Copyright 2021 - Custom text here

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณ​สารสนเทศ และบุคลากร​​ เข้าร่วมงานและรับประกาศ​นียบัตร

จาก นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารและตัวแทนจากเครือข่ายห้องสมุด สีเขียว

ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" 2562 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)​

หรือ อบก. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562​ ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

  

  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121