Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสารสนเทศ นำโดยนางสาวดุษษา โซติกวิบูลย์ หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ฯ

เข้าร่วมกิจกรรมจัดซื้อหนังสือในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24

ที่ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2562

โดยมีนางสาววรรณา โตพิบูลย์พงศ์ บรรณารักษ์ภาษาจีนร่วมคัดเลือกหนังสือในครั้งนี้ด้วย

  

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121