Copyright 2021 - Custom text here

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "การเขียนโครงการ" ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)

 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ (ผอ. สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรที่เข้าอบรม

 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น ณ ห้องประชุม 212

 


 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121