Copyright 2021 - Custom text here

กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมีอาจารย์วุฒิพงศ์ พัวพัน ร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือในครั้งนี้ด้วย

  

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121