Copyright 2021 - Custom text here

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

ในการตรวจเยี่ยมศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยพานำชมและแนะนำการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30-15.00 น. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121