Copyright 2021 - Custom text here

 

รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 70 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า
โดยรับมอบโล่ในฐานะ 1 ใน 10 พันธมิตรของซิงเสียนเยอะเป้า 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีลา เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121