Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการชุมชน "กระจายความสุขด้วยหนังสือ" ครั้งที่ 2

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 13.00 น.

ณ โถงอาคารบรรณสาร

  

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121