Copyright 2021 - Custom text here

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อหารือความคืบหน้าการดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย  ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2203 สำนักหอสมุดแห่งชาติ หลังจากนั้น ได้มอบของที่ระลึก และกระเช้าผัก ผลไม้ออร์แกนิค เพื่อแสดงความยินดีในโอกาส ที่ ผอ. สุวรรณี สุขอาบใจ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121