Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมการบรรยายออนไลน์

เรื่อง "อาหารหรือสมุนไพรจีนกับการสร้างภูมิคุ้มกันและบรรเทาอาการโควิด-19"

โดย แพทย์จีนวีรชัย สุทธิธารธวัช อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่านระบบ Zoom

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121