Copyright 2022 - Custom text here

วิทยากรจากบริษัท อินโฟเควสท์ แนะนำการให้บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์

บนฐานข้อมูล iQNewsClip เวอร์ชั่นใหม่

ให้กับบุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ ผ่านทาง Google Meet 

วันที่ 7 ธันวาคม 2564  เวลา 10.00 – 11.00  น.

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121