Copyright 2021 - Custom text here

ข่าวและภาพกิจกรรม 14-17 ธ.ค. 58: บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องบรรยายายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร ชั้น 2 โดยในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ท่านอธิการบดี มฉก. เป็นประธานการเปิดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน

 

 
 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121