Copyright 2022 - Custom text here
หนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู”เป็นตำราประมวลวิชาความรู้อันล้ำลึกไว้ทุกประเภท ซึ่งมีชื่อเสียงเกรียงไกรเลื่องลือไปทั่วโลก จัดเป็นรูปเล่มขึ้น เมื่อปลายรัชสมัยเฉียงหลง หนังสือชุดนี้ถือว่าเป็นตำราที่ยิ่งใหญ่ด้านวรรณคดีในศตวรรษที่ 18 โดยไม่มีหนังสือชุดใดในโลกสามารถทัดเทียมได้ ประมวลหนังสือทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,500 ประเภทของประเทศจีน แบ่งเป็น จิง สื่อ จื่อ จี๋ รวม 4 ภาคด้วยกัน ภาคละ 44 ประเภท ประเภทละ 65 หมวด มีเนื้อหาสาระลึกซึ้งและกว้างขวางสุดที่จะพรรณนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเห็นว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่งจึงได้ติดต่อมาไว้ให้บริการที่ห้องสมุดภาษาจีน ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารฯ
 
四库全书在泰国华侨崇圣大学图书馆资讯中心之一
 
四库全书是成书与乾隆皇帝后期。这部在十八世纪举世无双的巨大丛书,共收錄了中国历代二千五百多种书籍,分经、史、子、集,共四部,部下分四十四类,类下分六十五属,内容之多,浩如烟海,所以华侨崇圣大学觉得这套书有很大的价值,就把四库全书存在华侨崇圣大学图书馆的第五层。
 
 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121