Copyright 2022 - Custom text here

จัดตั้งขึ้นเมื่อสิงหาคม 2545 ที่ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารสนเทศเพื่อจัดเก็บจัดแสดง เอกสารส่วนตัวของ ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยเอกสารต้นฉบับลายมือเขียนของท่าน หนังสือส่วนตัว เอกสารสำคัญต่างๆ รูปภาพ 

郑午楼博士纪念馆

当二〇〇二年八月,设立于华侨崇圣大学图书馆资讯中心的第五层。为了保存郑午楼博士的个人文档的展览,而且他还是华侨崇圣大学的创办者。还包含者他手笔的原份文件、个人文档的书籍、很多重要文件和图画。

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121