Copyright 2018 - Custom text here

ปีการศึกษา 2560

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
5 ก.ค. 61

ภาพบรรยากาศ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) ให้กับกองคลัง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

13.30-15.30 น. ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ
28 มิ.ย. 61

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบหนังสือ ชุด ซิงหวินต้าซือเฉวียนจี๋ (星雲大師全集) ผลงานของพระมหาเถระซิงหวิน มอบให้แก่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

13.30-15.30 น. ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
19 มิ.ย. 61

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะเยี่ยมชมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1

14.30-15.30 น. อาคารบรรณสาร ชั้น 1 และ ชั้น 5
12 มิ.ย. 61

ภาพบรรยากาศ คณะศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

09.30-12.00 น. ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
5 มิ.ย. 61

ภาพบรรยากาศ งาน Energy Day : Together We Go

09.00-12.00 น. ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
25 พ.ค. 61

ภาพบรรยากาศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. บริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้

10.00-14.00 น. สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
23 พ.ค. 61

ภาพบรรยากาศ การอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ผ่านระบบการยืม (Non Loan Return)

09.00-11.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
4 เม.ย. 61

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 46

09.00-13.00 น. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2 เม.ย. 61

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 46

09.00-13.00 น. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
30 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 46

09.00-13.00 น. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
30 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศ การตอนรับคณะเยี่ยมชม จากหอสมุดแห่งชาติไต้หวัน

09.00-12.00 น. ห้องประชุม 212 อาคารบรรณสาร
28 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศ การบรรยายเรื่อง Empowering Research Support Librarians with open tools and resource บรรยายโดย ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง

09.00-12.00 น. ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
26-28 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมบริการชุมชน "หาบ้านใหม่ ให้หนังสือที่เรารัก" ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดยศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

10.00-13.00 น. โถงบรรณสาร
23 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Mendaley และ โปรแกรม Kahoot

09.30-11.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
21 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ให้การต้อนรับ โรงเรียนศรีสะเกษ ในการเข้าศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว

13.30-15.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
21 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศ อาจารย์ และ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะสังคมศาสตร์ ,Hindustan University ประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมชม ศูนย์บรรณสารสนเทศ

10.00-11.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
16 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศการส่งมอบหนังสือ วารสาร และวีดิทัศน์ ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จำนวน 850 รายการ

15.00-15.30 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
14 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศการส่งมอบหนังสือ วารสาร และสื่อวีดีทัศน์ฯ บริจาคให้นายเกริกชัย นรสิงห์ นักวิชาการอบรมฯ ชำนาญการ ฝ่ายการศึกษาเรือนจำกลาง สมุทรปราการ จำนวน 1500 รายการ

15.30-14.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
9 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม Empowering Research with ELSEVIER

13.30-15.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
8 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศการจัดงาน Be My Guest 2018(วันที่สอง) ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

10.00-15.00 น. โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร
7 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศการจัดงาน Be My Guest 2018(วันที่สอง) ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

10.00-15.00 น. โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร
6 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศการจัดงาน Be My Guest 2018(วันที่หนึ่ง) ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

10.00-15.00 น. โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร
28 ก.พ. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Learning Center)

08.00-16.00 น. สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Learning Center)
19-23 ก.พ. 61

บริษัท AMS ตัวแทนระบบห้องสมุด WMS และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ OCLC ได้ส่งพนักงานของบริษัท เข้าอบรมการใช้ระบบ WMS จากศูนย์บรรณสารสนเทศ

09.00-15.30 น. อาคารบรรณสาร
14 ก.พ. 61

บุคลากรศูนย์บรรณสารเข้าร่วมพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ และพิธีสักการะฯ

08.00-11.30 น. วงเวียนจักรยาน-สวนลวดลาย
13 ก.พ. 61

ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศกาลตรุษจีน ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

09.00-13.00 น. ห้องโถงบรรณสาร
8 ก.พ. 61

ภาพบรรยากาศกิจกรรมชุมชน ครั้งที่ 3 (วันสุดท้าย)

11.00-13.00 น. ณ ห้องโถงบรรณสาร
7 ก.พ. 61

ต้อนรับคณะอาจารย์ดีเด่น จากมหาวิทยาลัยกวางซี จำนวน 45 คน

10.30-11.30 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
7 ก.พ. 61

ภาพบรรยากาศกิจกรรมชุมชน ครั้งที่ 3 (วันที่สอง)

11.00-13.00 น. ณ ห้องโถงบรรณสาร
6 ก.พ. 61

ภาพบรรยากาศกิจกรรมชุมชน ครั้งที่ 3 (วันแรก)

11.00-13.00 น. ณ ห้องโถงบรรณสาร
29-30 ม.ค. 61

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5

- ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ม.ค. 61

คุณเย่ ชางจี๋ ที่ปรึกษาอธิการบดี มอบหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดศาสนาและวัฒนธรรมเต๋า ศูนย์บรรณสารสนเทศ

- -
20 ธ.ค. 60

คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจประเมิน Smart Office ที่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ

15.00-16.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
19 ธ.ค. 60

การสัมมนาบุคลากร ของศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก.

09.00-16.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
18 ธ.ค. 60

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าพบผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ เพื่อหารือถึงความร่วมมือการถ่ายสำเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย

08.30-13.30 น. ณ หอสมุดแห่งชาติ
15 ธ.ค. 60

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6 บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
8 ธ.ค. 60

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ แนะนำระบบห้องสมุดใหม่ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

13.30-14.30 น. ณ ห้องบรรยาย 4 อาคารอำนวยการ
1 ธ.ค. 60

คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)ศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

09.00-14.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
23 พ.ย. 60

ผู้แทนจากศูนย์บรรณสารสนเทศ รับมอบหนังสือจาก 3 หน่วยงาน

15.00-16.00 น. -
16 พ.ย. 60

รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2560 เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ

15.30-16.30 น. ณ ศูนยบรรณสารสนเทศ
14 พ.ย. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ส่งมอบหนังสือให้กับโรงเรียนวัดบ้านยาง เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน

15.00-16.00 น. ณ อาคารบรรณสาร
14 พ.ย. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “เขยิบมาแยกขยะ”

10.30-12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร
13-16 พ.ย. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการชุมชน ครั้งที่ 2

10.00-13.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร
31 ต.ค. 60

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศ ศึกษาดูงานที่ สสส.

09.00-12.00 น. ณ อาคารประหยัดพลังงาน “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” ของ สสส.
19 ต.ค. 60

กิจกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22

10.00-15.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ต.ค. 60

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ อบรมภาษาจีน จากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

13.00-16.00 น. ณ สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน อาคารบรรณสาร ชั้น 5
12 ต.ค. 60

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

09.00-11.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรม มฉก.
28 ก.ย. 60

กิจกรรม ชาวบรรณสารสนเทศ ร่วมมือ ร่วมใจ จัดดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

10.00-11.30 น. ณ อาคารบรรณสาร
22 ก.ย. 60

กิจกรรม ชาวบรรณสารสนเทศ ร่วมมือ ร่วมใจ จัดดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

14.00-16.00 น. ณ อาคารบรรณสาร
18 ก.ย. 60

อบรมบุคลากรศูนย์บรรณฯ เรื่อง การนำทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบห้องสมุด WorldShare Management Services(WMS)

14.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
28 ส.ค. 60

ผู้สื่อข่าวจาก โทรทัศน์ CCTV ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าสัมภาษณ์ ศ.จ้ง เฉียงเหวย (仲强惟教授)

10.30-12.30 น. ณ ห้องสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ชั้น 5 อาคารบรรณสาร
22 ส.ค. 60

การอบรมการลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน MARC 21 และ RDA บรรยายโดย คุณรุ้งฟ้า ฐิโณทัย

10.00-15.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
22 ส.ค. 60

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ อบรมภาษาจีน เพื่อให้สามารถสื่อสารและให้บริการ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพร้อมในการเป็นผู้นำด้านจีนศึกษา ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

14.00-15.00 น. ณ ห้องสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ชั้น 5 อาคารบรรณสาร
21-24 ส.ค. 60

กิจกรรมออกร้านหนังสือ พี.บี. ฟอร์บุ๊คส์ เพื่อให้อาจารย์พิจารณาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด

09.00-16.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง ศูนย์บรรณสารสนเทศ
21-24 ส.ค. 60

กิจกรรมบริการชุมชน ศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1

09.00-13.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง ศูนย์บรรณสารสนเทศ
8 ส.ค. 60

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Green Library ให้กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น Green Library

08.00-12.00 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
5 ส.ค. 60

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ

08.00-12.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

ปีการศึกษา 2559

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
27 ก.ค. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมจัดสวนแนวตั้ง เพื่อสร้างภูมิทัศน์ให้เป็นสำนักงานสีเขียว

15.00-16.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารบรรณสาร
24 ก.ค. 60

การต้อนรับและรับมอบหนังสือ จาก ท่านนักพรตตู้จื้อฝู๋ ประธานศาลเจ้ากว่างฝู๋กง เมืองไถโจว มลฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน

09.00-12.00 น. ณ ห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
24-27 ก.ค. 60

บุคลากรศูนย์บรรณสารเข้ารับการอบรมระบบห้องสมุด WMS โดยวิทยากรของ OCLC จากออสเตรเลีย

09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
20 ก.ค. 60

การมอบรางวัล 7 ส 9 โซนโดนใจ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

15.00-16.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 1
20 ก.ค. 60

การต้อนรับ นำชม พร้อมให้ข้อมูลต่อกรรมการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรเทคนิคการแพทย์มหาบัณฑิต

11.30-12.30 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
20 ก.ค. 60

กิจกรรม ฺBig Cleaning Day ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Smart Office 2017

08.45-10.00 น ณ อาคารอำนวยการ
18 ก.ค. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทส เข้าร่วมประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4

09.00-16.00น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13 ก.ค. 60

การต้อนรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการประหยัดพลังงาน

13.00-16.00 น ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
12 ก.ค. 60

การต้อนรับคณะจากโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เข้ามาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการประหยัดพลังงาน

14.00-16.00 น ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
5 ก.ค. 60

การเสวนา เรื่องทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีนและการบริหารจัดการห้องสมุดภาษาจีน

09.00-16.00 น ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
19 มิ.ย. 60

การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์

13.30-14.30 น ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
14 มิ.ย. 60

การร่วมบริจาคหนังสือด้านภาษาจีนกับกิจกรรม CLC เพื่อสังคม

- ณ โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง
6 มิ.ย. 60

การศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สถาบัน EEC Academy

13.30-16.00 น. ณ สถาบัน EEC Academy
29-30 พ.ค. 60

การอบรมการจัดการความรู้ เรื่องการพิมพ์แบบจดหมายและหนังสือรูปแบบต่างๆ

10.00-12.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
5 พ.ค. 60

ภาพบรรยากาศ ศูนย์บรรณสารสนเทศได้รับบัตรเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด New TCDC Resource Center

10.30-12.00 น. ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ชั้น 5 บริเวณครีเอทีฟ สเปซ
26 เม.ย. 60

การอบรมเรื่อง Application of Elsevier Journal & Research Metric in Research Assessment

13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
25 เม.ย. 60

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 มี.ค. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15

10.00-15.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
30 มี.ค. 60

การอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง วิธีการติดตั้งและการใช้งาน VPN และ Dropbox ครั้งที่ 3

09.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
23 มี.ค. 60

ศุนย์บรรณสารสนเทศ เข้ารับประทานเกียรติบัตร ห้องสมุดสีเขียว

08.00-14.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพฯ
23 มี.ค. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม “Be My Guest” (เพราะคุณคือคนพิเศษ) วันสุดท้าย

09.00-16.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
22 มี.ค. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม “Be My Guest” (เพราะคุณคือคนพิเศษ) วันที่สอง

09.00-16.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
22 มี.ค. 60

อธิการบดี รองอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือสารคดีจีน และหนังสือเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจ

09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
21 มี.ค. 60

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียว และรางวัลพิเศษสำหรับผู้บริหารที่มีการนำเสนอดีเด่น

13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
21 มี.ค. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม Be My Guest "เพราะคุณคือคนพิเศษ"

09.00-16.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
20 มี.ค. 60

ส่งมอบหนังสือให้กับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเรือนจำกลางสมุทรปราการ

10.30-11.00 น. ณ อาคารบรรณสารสนเทศ ชั้น 1
16 มี.ค. 60

การอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง วิธีการติดตั้งและการใช้งาน VPN และ Dropbox (ครั้งที่ 2)

09.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
9 มี.ค. 60

กิจกรรมโครงการ อพส.บริการสังคม "แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน"

09.00-15.00 น. ณ โรงเรียนศรีบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
2 มี.ค. 60

การอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง วิธีการติดตั้งและการใช้งาน VPN และ Dropbox

10.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
1 มี.ค. 60

การเสวนา Cloud Computing กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

09.00-12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
1 มี.ค. 60

การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

13.00-17.00 น. ณ อาคารบรรณสาร และศูนย์วัฒนธรรม มฉก.
12 ก.พ. 60

พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2560

08.30-10.30 น. ณ สวนลวดลาย อาคารบรรณสาร
19 ก.พ. 60

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมทำหน้าที่ในการต้อนรับผู้มาร่วมงานพิธีประสาทปริญญาบัตร

08.30-18.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร
14 ก.พ. 60

กิจกรรมบริการชุมชน "โครงการศูนย์บรรณสารสนเทศ นำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2"

10.30-13.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังหอประชุม มฉก.
25 ม.ค. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศเป็น 1 ใน 10 ห้องสมุดนำร่องรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว

08.30 - 16.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
17 ม.ค. 60

กิจกรรมบริการชุมชน "โครงการศูนย์บรรณสารสนเทศ นำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1"

10.30-13.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังหอประชุม มฉก.
10 ม.ค. 60

ผู้อำนวยการและคณะกรรมการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานของห้องสมุดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

09.30-12.00 น. ณ ห้องสมุด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
22 ธ.ค. 59

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศและตัวแทนคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว

09.00-16.00 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
19 ธ.ค. 59

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan University)

11.00-12.00 น. ณ ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารสนเทศ
16 ธ.ค. 59

คณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์บรรณสารสนเทศ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการสำนักหอสมุด 

09.00-16.00 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ธ.ค. 59

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
เข้ารับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง)

09.30-11.30 น. ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
1 ธ.ค. 59

ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พร้อมนิทรรศการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ และการเยี่ยมชมนิทรรศการ มฉก. น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

09.30-10.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
24 พ.ย. 59

ภาพพิธีวางพวงมาลัยและกระเช้าดอกไม้รำลึกถึงท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

09.00-10.00 น. ณ รูปปั้น ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
21 พ.ย. 59

ภาพกิจกรรม คณะศึกษาดูงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน ของอาคารบรรณสาร

12.00-12.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
14 พ.ย. 59

ภาพกิจกรรม ชาว มฉก. น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย รำไท้เก็ก 24 ท่า แปรอักษร ๙ และ มฉก.น้อมดวงใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

16.00-17.30 น. ณ สนามกีฬากลาง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
10 พ.ย. 59

กิจกรรมโครงการบริจาคปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ให้กับ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

10.00-15.00 น. ณ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
3-4 พ.ย. 59

การอบรมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว กิจกรรมในความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว

09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 พ.ย. 59

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และการประชุมผู้บริหารเครือข่าย ความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว

09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ต.ค. 59

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประเทศไทย

10.00-11.30 น. ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 5
13 ต.ค. 59

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย

13.30-14.30 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
6 ต.ค. 59

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของ มฉก. และศูนย์บรรณสารสนเทศ 

09.00-12.30 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
29 ก.ย. 59

การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ Chula Engineering Library

13.30-15.00 น. ณ Chula Engineering Library
28 ก.ย. 59

การจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการพลังงาน เเละโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

09.00-16.00 น. ณ ห้องสื่อประสม อาคารอำนวยการ
20 ก.ย. 59
การลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 5 09.00-16.00 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
16 ก.ย. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน  บรรยายโดย นายบุญเกียรติ  เจตจำนงนุช

13.30-16.30 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
16 ก.ย. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน บรรยายโดย นายราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ

09.00-12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
15 ก.ย. 59

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน  บรรยายโดย นายโสรัตน์ กาละออง

13.00-16.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
15 ก.ย. 59

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน  บรรยายโดย นางจันทร์เพ็ญ เล่าอิทธิโชติ

09.00-12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
30 ส.ค. 59

ศูนย์บรรณสารสนเทศ การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office (รอบดีเยี่ยม)

09.30-12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
29 ส.ค. 59
  อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง From Green University to Sustainable Campus : Knowledge Sharing on Data Preparation for UI GreenMetric

09.00-16.00 น. จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ
25 ส.ค. 59

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักพัฒนาวิชาการ เรื่อง โปรแกรม Doku-wiki เพื่อการแบ่งปันความรู้

09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
17 ส.ค. 59

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

09.00-12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
15 ส.ค. 59

คณะผู้เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและรณรงค์ลดการใช้พลังงาน

09.00-12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
11 ส.ค. 59

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดพิธีเปิดห้องสมุดในสวน และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

08.30-10.30 น. ณ  ลานหน้าอาคารบรรณสาร
1 ส.ค. 59

ศูนย์ บรรณสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานบริหารทั่วไป โดยมีผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.71

08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 212 ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

  ปีการศึกษา  2558

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
28 ก.ค. 59
 

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรม IEEE Xplore 2016 จำนวน 2 ท่าน

09.30-11.30 น.

ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
14 ก.ค. 59
 

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนา โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด จำนวน 2 ท่าน

09.00-16.00 น. ณ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
26 ก.ค. 59

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เข้าศึกษาและดูงานการประหยัดพลังงานและสำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

11.00-12.30 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
11 ก.ค. 59

การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการให้บริการด้านฐานข้อมูลออนไลน์

13.30-15.30 น. ณ ห้อง LAB A  อาคารบรรณสาร
8 ก.ค. 59

ผอ.ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดอบรมวิธีการเขียนแนะนำ หนังสือ สื่อโสตฯ ขึ้น blog KM ให้แก่บุคลากรในศูนย์บรรณสารสนเทศ

10.00-12.00 น. ณ ห้อง LAB A  อาคารบรรณสาร
 7 ก.ค. 59

การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 7ส  จากสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13.30-15.30 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
 7 ก.ค. 59

การรับรางวัล ชนะเลิศ 7 ส. ในงาน Big Cleaning Day

09.30-10.30 น. ณ อาคารอำนวยการ
30 มิ.ย. 59

การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ของอาคารบรรณสาร

13.00-16.30 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
23 มิ.ย. 59

บุคลากรจากมหาวิทยาลัวหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย เรื่อง เทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามงาน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 มิ.ย. 59

โครงการเตรียมความพร้อมอพยพหนีไฟของอาคารบรรณสาร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง อัคคีภัย การปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุไฟไหม้ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาล

09.00-16.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
3 มิ.ย. 59 Knowledge Sharing เรื่อง การแนะนำหน่วยงาน (ศูนย์บรรณสารสนเทศ) 14.00-16.00 น.  หน้าอาคารบรรณสาร มฉก.
31 พ.ค. 59

สื่อสาร พูดคุย เล่าเรื่อง สำนักงานสีเขียว (Green Office)
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 -16.00 น.  รอบที่ 2

14.00-16.00 น. ณ ห้องชมภาพยนตร์  แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2  ศูนย์บรรณสารสนเทศ
30 พ.ค. 59

สื่อสาร พูดคุย เล่าเรื่อง สำนักงานสีเขียว (Green Office)
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 -16.00 น.  รอบที่ 1

14.00-16.00 น. ณ ห้องชมภาพยนตร์  แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2  ศูนย์บรรณสารสนเทศ
17 พ.ค. 59

ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้นำหนังสือมาบริจาคให้กับศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

09.00-11.00 น. ณ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 พ.ค. 59

เจรจาความร่วมมือ การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยร่วมกัน

ระหว่าง อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร (จุฬาลงกรณ์ฯ)

09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
29 เม.ย. 59
โครงการอบรม "Competency" สำหรับ 2 หน่วยงานนำร่อง กองทรัพยากรบุคคล และ ศูนย์บรรณสารสนเทศ 13.00-16.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

28 เม.ย. 59

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
14.30-15.00 น. ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารสนเทศ
28 เม.ย. 59 Webinar ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WMS ของ OCLC จากโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา 9.00-10.00 น.  ณ ห้อง  LAB C อาคารบรรณสาร
28 เม.ย. 59 การสัมมนา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ประชาคมอาเซียน  9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
25 เม.ย. 59 Knowledge Sharing "Work Flow ของการทำวิทยานิพนธ์ วิจัย ดิจิทัล" และ "การจัดทำ Collection มฉก." 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้ช่วยผูัอำนวยการ

21 เม.ย. 59

Knowledge Sharing "รู้จัก เข้าใจ วางแผน และประเมินผล" แผนกบริการสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ 9.00-12.00 น.   ณ ห้อง LAB C อาคารบรรณสาร
4 เม.ย. 59
ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 15.00-16.30 น. ณ หอจดหมายเหตุ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4 เม.ย. 59
ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 13.30-15.00 น. ณ ห้องสมุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4 เม.ย. 59
คณะกรรมการด้านพลังงานและสำนักงานสีเขียว ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานด้าน Eco-Library 11.00-12.30 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 เม.ย. 59
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 09.30-11.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 มี.ค. 59 Knowledge Sharing  เรื่อง จาก Cataloging Librarian สู่ Metadata Librarian 13.30-16.00 น. ห้องประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการ
29 มี.ค. 59

ศูนย์บรรณสารสนเทศให้การต้อนรับ คณะกรรมการในการประเมินกิจกรรม การประกวด Thailand Energy Awards 2016 จากกระทรวงพลังงานในฐานะที่ศูนย์บรรณสารสนเทศเป็น 1 ใน 3 อาคารประหยัดพลังงาน 

09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ และ อาคารบรรณสาร
21,28,29 มี.ค.  59
บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้ารับการอบรม Green Office เมื่อผ่านรอบคัดเลือกในโครงการประกวดสำนักงานสีเขียว 09.00-12.00 น. ณ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 ก.พ. 59
วิทยากรจาก Elsevier มาบรรยายให้กับอาจารย์ นักวิจัย ในหลักสูตร Research Development with Elsevier Platforms ณ อาคารบรรณสาร 09.00-12.00 น. ห้องคอมพิวเตอร์ (LAB A) อาคารบรรณสาร
9 ก.พ. 59 บุคลากร ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลักลอกทางวิชาการในบริบทของงานวิจัย (Plagirism in Academic Research)  09.00-12.00 น.  ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1 ก.พ. 59

   

 

บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ อธิการบดีและคณะ จากมหาวิทยาลัย อู่โจว จำนวน 5 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดภาษาจีน ห้องสมุดการแพทย์แผนจีน ห้องสมุดทรงอักษร ชั้น 5 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 น 11.30 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 5
29 ม.ค. 59
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และอบรมวิธีการสืบค้น ScienceDirect ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 149 คน 09.00-11.00 น. ณ ห้อง 4-207 อาคารโภชนาการ
22 ม.ค. 59

ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงานการจัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และการจัดการคลังภาพอักษรศาสตรบรมราชกุมารี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปการดูงาน 9.00-16.00  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 ม.ค. 59
จัดกิจกรรม อบรมวิธีการเขียน Blog ด้วยโปรแกรม WordPress เพื่อจัดทำเป็นคลังความรู้ของศูนย์บรรณสารฯ

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (Lab C)  

ชั้น1  อาคารบรรณสาร

วัน เดือน ปี กิจกรรม เวลา สถานที่

19 ธ.ค. 58

บุคลากรหอจดหมายเหตุ ศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ : เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง  การบริหารทรัพยากรสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ : การจัดการสมดุลระหว่างเอกสารทรงคุณค่ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 9.00-16.00 โรงแรมรอยัล ซิตี้ กทม

18 ธ.ค. 58

บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ อบรมอาจารย์ และบุคลากรของศูนย์ฯ เรื่องการใช้ฐานข้อมูล Science Direct และ Open Access รวมทั้งแหล่งสารสนเทศอื่นๆ  14.00-15.30 ห้อง Lab C อาคารบรรณสาร
14-17 ธ.ค. 58
บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 4 วัน ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาตารบรรณสารฯ ชั้น 2 และ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก

4 ธ.ค. 58

บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมงาน ปั่นและปลูกเพื่อพ่อ Bike for Dad  8.30-12.00  ประตูรับเสด็จฯ และอาคารบรรณสาร

27 พ.ย. 58

บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมการสัมมนาชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library : Best Practice and Pit Fall)  9.00-16.00 . ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

22 พ.ย. 58

บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมงานวัน ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ 8.30-12.00 หอประชุม มฉก.

18 พ.ย. 58

บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมตรวจประเมิน ตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ของการไฟฟ้านครหลวง MEA Energy Saving Building 2015 9.00-16.00  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ และศูนย์บรรณสารฯ

16 พ.ย. 58

ให้บริการยืมถุงผ้าเพื่อใส่หนังสือ ต่อเนื่อง ศูนย์บรรณสารฯ

13 พ.ย. 58

ต้อนรับ Dr. Virginia Jing-Yi Shih (Librarian for the Southeast Asia Collections, South/Southeast Asia Library, University of California, Berkley) ในการเข้าเยี่ยมชมการถ่ายสำเนาหนังสือพิมพ์ภาษาจีนของศูนย์บรรณสารฯ 13.00-15.00   ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารฯ

11 พ.ย. 58

บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมสัมมนา ฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม (Power of Innovation Thinking)  9.00-12.00.  ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย

28 ต.ค. 58

บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมประกวด R2I ในโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน   ห้องสื่อประสม ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ

19 ต.ค. 58 

ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้ติดตาม แวะเยี่ยมชมห้องทรงพระอักษรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องสมุดภาษาจีน ห้องสำเนาหนังสือพิมพ์จีน ห้อง ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ และห้องสมุดเต๋า ศูนย์บรรณสารสนเทศ    

24 ส.ค. 58 

รับมอบหนังสือวรรณกรรม ที่ห้องสมุดภาษาจีน ชั้น 5 ศุนย์บรรณสารสนเทศฯ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยทำหน้าที่รับมอบ     

24 มิ.ย.58

ต้อนรับนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เข้าเยี่ยมชมงานบริการสารสนเทศและการสืบค้น    

24 มิ.ย.58

คณะกรรมการพลังงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเป็นห้องสมุดสีเขียว   อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

20 พ.ค. 58

ต้อนรับ ประธานสภาวิจัยสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศจีน และ คณะผู้ติดตามจำนวน 10 ท่านเข้าเยี่ยมชม ห้องสมุดภาษาจีน ชั้น 5 และ ห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า ชั้น 1 ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ    

22 เม.ย 58

อบรมแนะนำวิธีการสืบค้น Science Direct และ Mendeley  13.00-16.00 ห้องเรียน 2 -221 อาคารเรียน ชั้น 2 

22 มี.ค. 58 

เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมนา กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสารสนเทศ

12 มี.ค. 58 

การอบรมแนะนำการใช้งาน ฐานข้อมูลออนไลน์ Micromedes2.0 15.30-16.30 ห้องปฏิบัติการชีวเภสัชฯ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

11 มี.ค. 58 

ให้การต้อนรับนักศึกษา และเป็นฐานการเรียนรู้ในกิจกรรมการประหยัดพลังงานฯ   ศูนย์บรรณสารฯ

13 ก.พ. 58

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีสักการะหลวงปู่ไต้ฮง     
  ต้อนรับกองวิชาการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ. พระประแดง จ. สมุทรปรการ    
  บรรณรักษ์ห้องสมุดภาษาจีน ศูนย์บรรณสารสนเทศฯ ให้การต้อนรับและนำชมแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมห้องสมุดภาษาจีนศูนย์บรรณสารสนเทศ ผ่านทางวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย    
  อาจารย์สุวัฒน์ เพียรพาณิชย์สกุล บรรณารักษ์ ห้องสมุดภาษาจีน ให้การต้อนรับพร้อมนำชม คณะผู้บริหารชาวจีน จาก 3 มหาวิทยาลัย     

 

 
 
 
 
 
 

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121