Copyright 2022 - Custom text here

ภาพข่าวและกิจกรรม 19 ตุลาคม 2558 ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้ติดตาม แวะเยี่ยมชมห้องทรงพระอักษรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องสมุดภาษาจีน ห้องสำเนาหนังสือพิมพ์จีน ห้อง ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ และห้องสมุดเต๋า ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121