Copyright 2022 - Custom text here

ภาพและข่าวกิจกรรม: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 น. อธิการบดีและคณะ จากมหาวิทยาลัย อู่โจว จำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดภาษาจีน ห้องสมุดการแพทย์แผนจีน ห้องสมุดทรงอักษร ชั้น 5 ศุนย์บรรณสารสนเทศ โดยมีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และเจ้าหน้าที่แผนกวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121