Copyright 2022 - Custom text here

Q:  หนังสืออ้างอิงยืมได้หรือไม่

A: สามารถยืมถ่ายเอกสารหรือสแกนได้เท่านั้น


Q:  หนังสือที่จัดแสดงตามมุมต่างๆ สามารถยืมได้หรือไม่

A:  ยืมได้ โดยหยิบหนังสือที่ต้องการติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 1


Q: ห้องสมุดมีฐานข้อมูลออนไลน์ให้บริการอะไรบ้าง

A: ScienceDirect(ที่บอกรับเป็นสมาชิก) และมีฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นฟรีออนไลน์และ Open access สามารถเข้าถึงได้ที่ http://lib.hcu.ac.th(คลังข้อมูลออนไลน์) นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถสืบค้นระบบห้อง


Q:  สามารถสืบค้นงานวิจัยและบทความได้จากแหล่งใด

A: ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดทำช่องทางเพื่อเข้าถึงแหล่งงานวิจัยและบทความต่างๆ ได้ที่ คลังข้อมูลออนไลน์ ที่ http://lib.hcu.ac.thและมี link ไปยังแหล่งอื่นๆ ตามแบนเนอร์ด้านล่างของเว็บไซต์


Q:  ถ้าไม่ใช้อินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยสามารถดาวโหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลได้หรือไม่

A: ไม่ได้ ผู้ใช้จะต้องติดตั้ง VPN ก่อน ถึงจะสามารถเข้าใช้ได้ สามารถดูวิธีการติดตั้งได้ที่ http://lib.hcu.ac.th/index.php/install-vpn

Q:  ศูนย์บรรณสารสนเทศมีฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีนฉบับเก่าให้บริการหรือไม่

A: มี ซึ่งสามารถขอใช้บริการได้ที่ชั้น 5 ห้องสมุดภาษาจีน หรือส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Q:  ถ้าต้องการค้นวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ สามารถค้นได้อย่างไร

A: ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดทำแหล่งสืบค้นวิทยานิพนธ์ทั้งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศ ไว้ที่หน้าเว็บศูนย์บรรณสารสนเทศที่ http://lib.hcu.ac.th คลิกที่ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์


Q:  ถ้านำหนังสือที่ครบกำหนดส่ง แต่มาคืนไม่ทัน และห้องสมุดปิดทำการ ได้ใส่ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ จะต้องเสียค่าปรับหรือไม่ ถ้าวันถัดไปเจ้าหน้าที่เปิดตู้

A: ไม่ต้องเสียค่าปรับเนื่องจาก  ต้อง off set ย้อนหลัง 1 วัน


Q:  หนังสือที่นำลงมาจัดแสดงตรงมุมเพาะชำความรู้ด้านหน้าห้องสมุดนั้นเป็นหนังสือประเภทใด?

A: เป็นหนังสือหลายประเภท แต่อันดับแรกที่นำมาจัดแสดง คือ หนังสือที่มีการยืมน้อยหรือไม่มีการยืมเลย เพื่อเป็นการหมุนเวียนหนังสือให้ผู้ใช้บริการเห็นและเกิดความสนใจ ประเภทอื่นๆ จะเป็นหนังสือที่คณะวิชา เสนอซื้อเข้ามาในห้องสมุดเพื่อจะได้เห็นหนังสือทั้งหมดและสามารถหยิบยืมได้ทันที และเป็นหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดเพิ่งจัดซื้อเข้ามาจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ หรือเป็นหนังสือตามกระแส ที่อยุ่ในความสนใจของสังคม และเป็นหนังสือตามเทศกาลหรือการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจของคณะวิชา หรือหน่วยงาน


Q:  ถ้าต้องการยืมหนังสือแต่ลืมเอาบัตรนักศึกษามา แต่จะใช้บัตรประชาชนยืมหนังสือได้หรือไม่?

Aไม่อนุญาตให้ยืม เนื่องจากต้องใช้บัตรนักศึกษาเพื่อเป็นการแสดงตัวตนในการใช้สิทธิ์ในการยืม และสแกนบาร์โคดของนักศึกษาเข้าระบบ


Q:   ยืมหน้งสือแล้วทำหนังสือหายจะต้องทำอย่างไร?

A: - ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนชั้น 1 กรอกแบบฟอร์มแจ้งหนังสือหาย
     - เสียค่าดำเนินการแจ้งหนังสือหายเล่มละ 50 บาท
     - เสียค่าปรับรายวันๆละ 5 บาท/วัน/เล่ม (กรณีหนังสือเกินกำหนดส่ง)
     - ให้เวลาในการหาซื้อหนังสือมาทดแทนเล่มที่หายเป็นเวลา 14 วันหลังจาก14 วันแล้วยังหาซื้อไม่ได้จะต้องเลียปรับวันละ 5 บาท
     - หนังสือที่ซื้อมาทดแทนจะต้องเป็นปีใหม่กว่าเล่มที่หาย ราคาไม่ต่ำกว่าเล่มที่หาย จำนวนหน้าไม่น้อยกว่าเล่มที่หาย ถ้าหาซื้อเหมือนเล่มที่ทำหายไม่ได้ ก็ต้องหาเนื้อหาที่ใกล้คียงเล่มที่ทำหาย


Q:  ถ้าลืมเอาบัตรนักศึกษามาจะสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่?

Aเข้าใช้บริการห้องสมุดได้ แต่ตอนที่สแกนรหัสเข้าห้องสมุด ให้พิมพ์เลข 2 ตามด้วยรหัสนักศึกษา 6 หลัก ตามด้วยรหัสคณะ/รหัสสาขาวิชา (2520036010) ( เลข 2 คือเลขสมาชิกห้องสมุด)


Q:  Learning Space เปิดให้บริการอย่างไรบ้าง

A: เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ) ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 20.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 10.00 – 18.00 น. ช่วงก่อนสอบ 1 สัปดาห์ ถึงสอบวันสุดท้าย เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 24.00 น.


Q:  รายชื่อหนังสือตามหลักสูตรของแต่ละคณะหาได้จากที่ไหน

Aเข้าเว็บไซต์ห้องสมุด www.lib.hcu.ac.th มาที่คอลัมน์ทางซ้ายมือ "ดาวโหลด" คลิก "รายชื่อหนังสือ" หรือถ้าต้องการ File Excel กรุณาติดต่อ คุณไพลิน จับใจ หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 โทร. 1334


Q:  ถ้าต้องการใช้หนังสือที่ไม่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารสนเทศ จะต้องทำอย่างไร

A: ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีบริการยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อบริการผู้ใช้ที่ต้องการหนังสือที่ศูนย์บรรณสารสนเทศไม่มี โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 ต้องการยืมระหว่างห้องสมุดในเครือข่าย OCLC ผ่านระบบ WorldShareILL โดยเมื่อสืบค้นจากระบบห้องสมุดแล้วพบว่ามีหนังสือที่ต้องการใช้อยู่ที่ห้องสมุดแห่งอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถกรอกฟอร์ม หรือ request จากระบบ และจะมีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการต่อไป ในกรณีมีค่าใช้จ่ายซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของห้องสมุดแต่ละแห่งในเครือข่าย ส่วนกรณีที่ไม่ค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกับทางห้องสมุดที่มีหนังสือและยืมระหว่างห้องสมุดมาให้ โดยมีจำนวนเวลาการครอบครองตามสิทธิ์ของห้องสมุดที่ยืม

กรณีที่ 2 ต้องการยืมระหว่างห้องสมุดที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่าย OCLC สามารถให้บริการยืมห้องสมุดภายในประเทศเท่านั้น โดย

1. ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด โดยศูนย์บรรณสารสนเทศจะออกบันทึกพร้อมแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุด ที่มีการลงนามรับรอง ให้ผู้ใช้บริการนำบันทึกพร้อมแบบฟอร์มดังกล่าวไปแสดงยังห้องสมุดที่ผู้ใช้บริการต้องการด้วยตนเอง

2. ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัว นักศึกษา หรือบัตรประชาชน / บัตรบุคลากร พร้อมแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด แก่เจ้าหน้าที่ในห้องสมุดที่ผู้ใช้ไปติดต่อขอรับบริการ

3. กรณีที่ผู้ใช้ไม่สะดวกไปติดต่อด้วยตัวเอง ผู้ใช้สามารถขอใช้บริการถ่ายเอกสารเรื่องที่ต้องการกับบรรณารักษ์ที่ทำหน้าที่ยืมระหว่างห้องสมุด โดยผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด (เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดส่ง กรณีเป็นบทความวารสาร ที่เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ อาจมีค่าใช้จ่ายในการเข้าฐานข้อมูลออนไลน์)


Q:  เวลาเปิด-ปิด ของแผนกทรัพยากรการเรียนรู้ที่ให้บริการสื่อโสตฯ และห้องชมภาพยนตร์

A เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.


Q:  สามารถยืมสื่อโสตฯ ได้กี่รายการ ระยะเวลากี่วัน และยืมต่อได้หรือไม่ ได้อีกกี่ครั้ง

Aนักศึกษายืมสื่อโสตฯได้ 3 รายการ นาน 3 วัน ส่วน อาจารย์/บุคลากร ยืมสื่อโสตฯได้ 5 รายการ นาน 7 วัน และเมื่อครบกำหนดแล้ว สามารถยืมต่อได้ 2 ครั้ง และเมื่อครบกำหนดแล้ว สามารถยืมต่อได้ 2 ครั้ง

Q:  ช่วงปิดเทอมนักศึกษา สามารถยืมสื่อโสตฯ ได้หรือไม่

A: ไม่อนุญาตให้นักศึกษายืมสื่อโสตฯ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนภาคการศึกษานั้นๆ ก่อน แต่สามารถขอใช้สื่อโสตฯ ได้ภายในแผนกทรัพยากรฯ 


Q:  นักศึกษาสามารถสามารถนำแผ่นดีวีดี มาดูเองได้หรือได้หรือไม่

A ได้ โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการทราบเพื่อตรวจดูเนื้อหาและความเหมาะสม

Q:  จะใช้ห้องสัมมนากลุ่ม ที่อยู่ตรงแผนกทรัพย์ฯ ต้องทำอย่างไร
A:  ห้องสัมมนากลุ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยยื่นบัตรนักศึกษา และลงชื่อเข้าใช้ ที่เคาน์เตอร์บริการสื่อโสตฯ

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121