Copyright 2022 - Custom text here

ข่าว มฉก. จากหนังสือพิมพ์ เป็นการรวบรวมข่าว และสารสนเทศที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ  เพื่อให้เป็นแหล่งสารสนเทศของ มฉก. จากหนังสือพิมพ์และเพื่อให้สืบค้นและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงกิจกรรมของ มฉก. ต่อไป สำหรับในปี 2556 ประกอบด้วย

หัวข้อข่าว แหล่งข่าวและเวลา
เสวนาทางวิชาการและกิจกรรมวิถีแห่งเต๋า คม ชัด ลึก 1 ม.ค. 2556
อบต. ศีรษะจระเข้ใหญ่ลงนามความร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์ มฉก. ไทยรัฐ 7 ม.ค. 2556 
เรียนรู้แพทย์แผนจีนกับ ม.หัวเฉียว : หยิกสันหลัง... นวดจีนรักษาโรคเด็ก มติชน 7 ม.ค. 2556
มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและกตัญญูกตเวทิตา ครั้งที่ 3 มติชน 7 ม.ค. 2556
เครือข่ายชุมชนคนบางนา พาเที่ยวดรีมเวิลด์ วันเด็ก นศ. มฉก. ร่วมด้วย คม ชัด ลึก 18 ม.ค. 2556
อธิการบดี มฉก. แสดงความยินดี กับอาจารย์วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ และ ดร. สหัส บัณฑิตกุล แนวหน้า 22 ม.ค. 2556
มุมมองการประท้วงเพิ่มเงินเดือน-โบนัสของ อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์ ผู้จัดการรายวัน 360°  24 ม.ค. 2556
ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาพยาบาล ของ มฉก. สยามรัฐ 1 ก.พ. 2556
เรียนรู้แพทย์แผนจีนกับ มฉก. : จับเลี้ยงเครื่องดื่มแก้ร้อนใน มติชน 4 ก.พ. 2556
ส่งมอบประติมากรรม "นกหงัง" ให้ มฉก. โพสต์ทูเดย์ 11 ก.พ. 2556
ทุนพยาบาลในโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน เดลินิวส์  12 ก.พ. 2556
3 สถาบัน ปั้นพยาบาลรับเออีซี สยามธุรกิจ 16-19 ก.พ. 2556
การแสดงเชิดหุ่นคนในงานพิพิธภัณฑ์เครือข่าย แนวหน้า 19 ก.พ. 2556
ศูนย์วัฒนธรรม มฉก. ร่วมแสดงเชิดหุ่นคน ในงาน รักแท้ รักษ์ธรรม นำชีวิต คม ชัด ลึก 22 ก.พ. 2556
ศูนย์วัฒนธรรม มฉก. ร่วมเป็นเครือข่าย Museum Family กับ สพร. บ้านเมือง 1 มี.ค. 2556
รำลึกหลวงปู่ไต้ฮง วันตรุษจีน 2556 บ้านเมือง 2 มี.ค. 2556
เรียนรู้แพทย์แผนจีนกับ มฉก. : คลายร้อนถูกวิธี สุขภาพดีด้วยศาสตร์แพทย์จีน มติชน 4 มี.ค. 2556
ล้วงลึกประวัติศาสตร์จีนจากวรรณกรรม มฉก.ตั้งหลักสูตรป.โทครั้งแรกในไทย แนวหน้า 12 มี.ค. 2556
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับบทบาทการเป็น "ศูนย์กลางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ" ของอาเซียน มติชน 22 มี.ค. 2556
ศ. เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต" กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 25 มี.ค. 2556
เรียนรู้แพทย์แผนจีนกับ มฉก. : ฤดูร้อนช่วงเวลาแห่งการรักษาโรคฤดูหนาว มติชน วันที่ 1 เม.ย. 2556
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ส่งมอบประติมากรรมนกหงัง พิมพ์ไทย วันที่ 4 เม.ย. 2556
ธนชาติ ร่วมเติมเต็ม...ส่งมอบประติมากรรมนกหงัง สานต่อการให้ไม่รู้จบ ไทยโพสต์ วันที่ 9 เม.ย. 2556
แพทย์เคลื่อนที่  มติชน วันที่ 27 เม.ย. 2556
เรียนรู้แพทย์แผนจีนกับ มฉก. : อารมณ์...ภัยใกล้ตัว มติชน วันที่ 6 พ.ค. 2556
หัวเฉียวฯ รับเพิ่มกว่า 2 พันที่นั่ง มติชน วันที่ 8 พ.ค. 2556
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งผู้ให้กำเนิด "โรงพยาบาลหัวเฉียว" มติชน วันที่ 8 พ.ค. 2556
เรียนรู้แพทย์แผนจีนกับ มฉก. : ภัยจากความชื้นที่มากับฝน มติชน วันที่ 3 มิ.ย. 2556
ภูมิปัญญาไทย ในศิลปะการ 'เชิด' กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 5 มิ.ย. 2556

บ้านเมือง วันที่ 5 มิ.ย. 2556
ศิลปินชนบท ชลูด นิ่มเสมอ ฝีมือพระบรมโพธิสมภาร ประติมากรรม   ที่ มฉก.
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360° วันที่ 8-14 มิ.ย. 2556
เปิดม่าน 'หุ่นไทยในสยาม' สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ วันที่ 21-27 มิ.ย. 2556
ร่ายมนต์ 'เสกคนให้เป็นหุ่น' สร้างศิลปะ 'คนเชิดคน' สืบสานมหรสพไทยโบราณ บ้านเมือง วันที่ 29 มิ.ย. 2556
77 โรครักษาได้ด้วยแพทย์แผนโบราณ แนวหน้า วันที่ 30 มิ.ย.2556
มฉก. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ข่าวสด วันที่ 1 ก.ค. 2556
เรียนรู้แพทย์แผนจีนกับ มฉก. : ฝังเข็ม...ลดอ้วน สมดุลร่างกาย มติชน วันที่ 1 ก.ค. 2556
เปิดนิทรรศการจดหมายจีนย้อนยุค 150 ปี ข่าวสด วันที่ 3 ก.ค. 2556
มฉก. ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม บ้านเมือง วันที่ 10 ก.ค. 2556
'หุ่นคน' สืบสานมหรสพไทยร่วมสมัย
กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 10 ก.ค. 2556
มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 158 วัดสุคันธวาส สมุทรปราการ บ้านเมือง วันที่ 11 ก.ค. 2556
มฉก. จัดงานวันเทคนิคการแพทย์ไทย ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสมาคมเทคนิคการแพทย์ไทย สยามรัฐ วันที่ 18 ก.ค. 2556
สนทนาภาษาแต้จิ๋วในเมืองไทย ข่าวสุด วันที่ 24 ก.ค. 2556
คณะนิติศาสตร์ มฉก. จัดบรรยายปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข่าวสด วันที่ 29 ส.ค. 2556
มติชน วันที่ 2 ก.ย. 2556
มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ม.เศรษฐศาสตร์และการเงิน ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน บ้านเมือง วันที่ 9 ก.ย. 2556
อ. เบญจพร บัวสำลี มฉก. เปิดเผยงานวิจัยกรณีร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัย โพสต์ทูเดย์ วันที่ 13 ก.ย. 2556
HCU Fair เปิดโลกการศึกษา ที่ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ โลกวันนี้ วันที่ 19 ก.ย. 2556
เยาวชนสะท้อน...หยุดแช่แข็งกฎหมายคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา บ้านเมือง วันที่ 21 ก.ย. 2556
มฉก. รับมอบรูปปรมาจารย์ขงจื๊อ จากสมาคมเผยแพร่คุณธรรม เต็กก่าจีนจินเกาะ สยามรัฐ วันที่ 27 ก.ย. 2556
หุ่นคน รวมงานเมกาบางนา ย้อนรอยประวัติศาสตร์กว่า 300 ปี สมโภชสมุทรปราการ คม ชัด ลึก วันที่ 28 ก.ย. 2556
ศ. เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยาย เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บ้านเมือง วันที่ 7 ต.ค. 2556
มติชน วันที่ 7 ต.ค. 2556
มฉก. ร่วมวิจัย 'ครีมยางพารา-สารต้านอนุมูลอิสระ' ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 14-16 ต.ค. 2556
นศ. มฉก. ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัย อยุธยา บ้านเมือง วันที่ 16 ต.ค. 2556
นศ. มฉก. เข้าร่วมโครงการเชื่อมวัฒนธรรมเด็กไทย-ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน โพสต์ทูเดย์ วันที่ 25 ต.ค. 2556
มฉก. ต้อนรับมรภ. กาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน บ้านเมือง วันที่ 1 พ.ย. 2556
เรียนรู้แพทย์แผนจีนกับ มฉก. : รู้เขา รู้เรา...แข็งแรงอย่างคนดังได้ไม่ยาก
มติชน วันที่ 4 พ.ย. 2556
ศรีสะเกษปิดร.ร.ชายแดนเลี่ยง11พย. เตือนระวังข่าวลือ มติชน วันที่ 7 พ.ย. 2556
รำลึก 100 ปีชาตกาล ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้ปลูกกุศลไว้ในแผ่นดิน
แนวหน้า วันที่ 18 พ.ย. 2556
มอบรางวัลและเกียรติบัตรนักเรียนซื่อสัตย์ฯ ครั้งที่ 4 สยามรัฐ วันที่ 2 ธ.ค. 2556
เรียนรู้แพทย์แผนจีนกับ มฉก. : โรคแพ้อากาศ ในมุมแพทย์แผนจีน มติชน วันที่ 2 ธ.ค. 2556
มฉก. รับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2555-2556 สยามรัฐ วันที่ 19 ธ.ค. 2556
สายตรวจระวังภัย : สกัดนักเรียนนักเลง ตร. เฝ้าระวัง 'ยกพวกตีกัน' คม ชัด ลึก วันที่ 24 ธ.ค 2556
หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดูแลประชาชน บ้านเมือง วันที่ 30 ธ.ค. 2556

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121