Copyright 2017 - Custom text here

ให้บริการห้องค้นคว้าเพื่อการวิจัย  ที่ชั้น 4 และ ชั้น 5 ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำชั้น

               

               

               

                

               

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121